Projekty ukončené v r. 2011

MEDvěd na cestách 05/2011-12/2011

30.05.2011 15:07
Zázemí našeho ekostřediska v roubence v Jílovecké ulici neumožňuje z provozních a prostorových důvodů programy pro starší děti (od 4.třídy). Rozhodli jsme se tedy projekt rozšířit i mimo chaloupku a Semily.  Cílem projektu je nabídnout i témata pro 2. stupeň ZŠ a stávající programy pro MŠ...

M.E.D. lesní 07-12/2011

30.05.2011 15:00
Cílem projektu je zprostředkovat vzdělání pro udržitelný rozvoj i rodinám s malými dětmi od narození do školního věku formou praktických aktivit a kampaní s ohledem na specifika této skupiny. Vytvoření zázemí pro pravidelný pobyt v přírodním prostředí (les, biofarma) i rodinám s malými...

K přírodě blíže a častěji (2011)

30.05.2011 14:20
 Cílem projektu je otevřít téma odcizování dětí přírodě široké veřejnosti, zmapovat situaci (i legislativní) a společně hledat možnosti vědomých aktivit a akcí vedoucích k zmírnění tohoto obecného trendu, vzájemně se inspirovat příklady dobré praxe u nás i v zahraničí (komunitní zahrady,...

Středisko ekologické výchovy M.E.D. (2011)

30.05.2011 14:19
 Již třetím rokem aktivně naplňujeme projekt na oživení památkově chráněné dřevěnky v Jílovecké ulici M.E.D.věd. Od programů pro rodiny s dětmi jsme postoupili k programům ekologické výchovy určené pro MŠ a ZŠ. Stali jsme se součástí Národní sítě EVVO (ekologická výchova, vzdělání a...

Pravidelný program CPR M.E.D. - 2011

30.05.2011 14:00
Cílem projektu je nabídnout široké veřejnosti - rodičům s malými dětmi pravidelný program CPR M.E.D. v prostorách SVČDDM. Přínosem je možnost aktivnímho trávení volného času rodičů na rodičovské dovolené společně s jejich dětmi, v pestré společnosti ostatních rodičů a dětí. Centrum tak působí jako...

Projekt D.O.MA - Dětství, Otcovství, MAteřství (2011)

30.05.2011 13:49
Projekt je zaměřen na podporu a posilování rodičovských kompetencí, s důrazem na individuální potřeby dětí. Prostřednictvím přednáškové činnosti, besed a prožitkových seminářů budou předány informace jak zvládat optimálně rodičovské role ve stále se měnícím společenském prostředí, jak prohloubit...

Sladíme MEDem 01/12/2010 - 30/11/2011

01.12.2010 19:36
Cílem projektu, který podpořila Nadace Via z Fondu místního rozvoje Veřejně osvětleno, je zapojit co nejširší veřejnost do tematiky a procesu schvalování a připomínkování nového územního plánu Semil, který ve své dopravní části, dle našeho mínění, nebere ohled na rodiny s malými dětmi...

M + M (maminky a miminka)

07.09.2010 11:21
Projekt je zaměřen na vytváření a podporu vztahu matky a dítěte, již od období těhotenství. Zvláště pro prvorodičky je velmi důležité nabytí jistoty a informací o porodu i rané péči o dítě. Kvalita první vztahové vazby ovlivňuje všechny ostatní, proto nabízíme maminkám prostor bezpečí, kde mohou...

Medová jablíčka 05/2010 - 05/2011

07.09.2010 10:37
M.E.D. (mateřství - ekologie - dětství) a jablíčka v Českém ráji. Na tomto projektu se spolupodílíme s farmou Klokočí. Čeká nás výsadba ovocné aleje a křovinných jedlých pásem, sušení ovoce. Možnost aktivního zapojení rodin s dětmi do života na farmě Klokočí, praktický zážitek cesty jídla ze stromu...

"Na zelenou s rodiči" od 04/2010 do 06/2011

07.09.2010 10:15
  Cílem projektu je hledat cesty ke zvýšení efektivnosti EVVO v předškolním věku, a to především spoluprácí, zapojením a informováním rodičovské veřejnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že tato věková skupina nemůže být jakkoliv vytrhávána z kořenů (ale i vlivu) rodiny, a že je nutné a žádoucí...

Projekt M.E.D.věd

07.09.2010 10:09
  Cílem projektu je položit základy pro fungování malého střediska ekologické výchovy v prostorách památkově chráněné dřevěnky a zahrádky, a také umožnit rodinám, žákům MŠ a ZŠ z bytovek a panelových domů zažít romantický prostor dřevěnky a zahrádky při aktivních rukodělných činnostech a...

Projekty ukončené v r. 2009, 2010

M.E.D.ový rok 01/2009 - 12/2009

07.09.2010 12:09
Projekt na provoz CPR M.E.D. v roce 2009, získali jsme alespoň na část roku dotaci na zkrácené pracovní úvazky.   Projekt podpořen MPSV.

Projekt" pARTner" 02/2009 - 01/2010

07.09.2010 12:07
  Tento projekt hledá možnosti aktivní spolupráce a ovlivňování kvality školských zařízení ze strany rodičů - tak jak to předpokládá a vítá nová školská reforma. Aktivní a informovaný rodič je partnerem školy. Konkrétní spolupráce se všemi ZŠ ve městě - první krůčky: účast na sezónních akcích...

"Květ-svět" 07/2009 - 06/2010

07.09.2010 12:03
Projekt se snaží řešit neinformovanost laické veřejnosti o ekologické stopě řezaných květin, v drtivé většině dovážených a převážených ze země do země. K ekologické zátěži dopravy (kvůli rychlosti převážně letecké) nutno přičíst zátěže chemické (pěstování, uchování) a v neposlední řadě i sociální...

"Na okraji?" 12/2009 - 06/2010

07.09.2010 11:55
Náš projekt "Na okraji?" vychází z vlastní zkušenosti a obrazně také z myšlenky permakultury, že "okraje" jsou v přírodě velmi bohaté a pestrobarevné, ekosystémy se vzájemně obohacují.   Záměrem je přispět ke zkvalitnění služeb pro rodiny s dětmi či handicapovaným členem (rozšířením nabídky...

Prevence PPP (poruch příjmu potravy) 08/2009-06/2010

07.09.2010 11:52
  Projekt se zaměřuje na prevenci a hledání příčin a kořenů PPP (poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie …), nesnaží se suplovat odbornou pomoc. Chce vyvolat otázky u cílových skupin tak, aby „vážily“ hodnoty, klady versus ztráty, při hledání ideálů...