Členská schůze

08.03.2018 09:30

 

POZVÁNKA

 

 

 

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ JE ZÁROVEŇ SCHŮZÍ VOLEBNÍ.

 

 

Místo konání: CPR M.E.D., z.s., Tyršova 380, Semily

Termín konání: 8.3.2018 od 9:30h

 

 

 

Program: 1) Zahájení schůze, kontrola usnášeníschopnosti

2) Volba orgánů schůze

3) Zhodnocení situace ve spolku (předsedkyně)

4) Zpráva o činnosti spolku (provozní)

5) Návrh zajištění dalšího chodu centra

6) Volba nové předsedkyně spolku

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

Srdečně zveme členy, přátele, příznivce, dobrovolníky, návštěvníky – každého, komu leží na srdci chod CPR M.E.D..

 

 

 

 

 

V Semilech dne: 31.1.2018

 

 

Předsedkyně spolku Jana Cinková ………....……………….