K přírodě blíže a častěji (2011)

30.05.2011 14:20

 Cílem projektu je otevřít téma odcizování dětí přírodě široké veřejnosti, zmapovat situaci (i legislativní) a společně hledat možnosti vědomých aktivit a akcí vedoucích k zmírnění tohoto obecného trendu, vzájemně se inspirovat příklady dobré praxe u nás i v zahraničí (komunitní zahrady, městské farmy, dětská přírodní hřiště, lesní školky atd.).

 

Oslovíme různé sociální i profesní skupiny jejich jazykem a volbou mediálního prostředku i tématu , budeme hledat osobnosti kulturního i společenského života, kteří kampaň podpoří. 

 Prozkoumáme možnosti aktivizovat a využít životní zkušenosti a volný čas seniorů (prarodiče – zahrádkáři, houbaři, rybáři atd.) - generace rodičů je bohužel v pracovním a časovém vytížení.

Pokusíme se propojit a znásobit již běžící kampaně (např. přírodní zahrady, „do školy pěšky“, Mezinárodní rok lesů atd.)

Zmapujeme situaci v rodinách, v nabídce mateřských center, předškolních zařízeních, SEV. Pojmenujeme překážky a problémy v institucionálních zařízeních – MŠ (hygienické normy, spotřební koše atd.) a budeme hledat cesty ke změně i v této oblasti (kampaň mířit i do řad zákonodárců).

 

Webové stránky projektu K přírodě blíže a častěji

 

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí.