Medová jablíčka 05/2010 - 05/2011

07.09.2010 10:37

M.E.D. (mateřství - ekologie - dětství) a jablíčka v Českém ráji. Na tomto projektu se spolupodílíme s farmou Klokočí. Čeká nás výsadba ovocné aleje a křovinných jedlých pásem, sušení ovoce. Možnost aktivního zapojení rodin s dětmi do života na farmě Klokočí, praktický zážitek cesty jídla ze stromu či pole na náš talíř. Vybudování sezónního zázemí pro pravidelné návštěvy farmy. Sušení ovoce v polní sušárně.

             

Léto 2010

  •  vybudování zázemí na poli (tee-pee, polní záchod, ohniště ...)
  •  zprovoznění polní sušárny (sušení třešní a švestek)

 

Podzim 2010

  •  "Díkůvzdání za úrodu" - Jablíčková slavnost, sázení stromů, zpracování ovoce a zeleniny - ukázky a ochutnávky, kulturní program

Zima 2010

  •  společné Táčky nad zpracováním ovoce (sušení křížal, balení letní produkce)
  •  propagace projektu na akcích a trzích
  •  s dětmi příprava vlastnoručních dárků pro kamarády a příbuzné

Jaro 2011

  •  na poli - příprava sadby, pro děti vlastní záhonky (dýně hokkaido, ďumlíky ...)

 

Po celý rok možnost návštěv cca 3 - 4 rodin (dle kapacity zázemí), skupiny rodin se mohou střídat.

 

Informace a domluva návštěv https://kvet-svet.webnode.cz/klokoci/ (v sekci VZKAZNÍK)

 

 

„Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.“