MEDvěd na cestách 05/2011-12/2011

30.05.2011 15:07

Zázemí našeho ekostřediska v roubence v Jílovecké ulici neumožňuje z provozních a prostorových důvodů programy pro starší děti (od 4.třídy).

Rozhodli jsme se tedy projekt rozšířit i mimo chaloupku a Semily.  Cílem projektu je nabídnout i témata pro 2. stupeň ZŠ a stávající programy pro MŠ a ZŠ nabídnout i školám a školkám v okolních městech a vesnicích.

Programy pro MŠ a I.stupeň (již akreditované NS EVVO)

 

– doplněné výstavkou dětské literatury daného tématu (umělecké i odborné, metodickými pomůckami –
inspirace pro pedagogy, rodiče i děti) + odpolední dílničkou pro rodiče s dětmi
Témata: Ovečkování, zaHRAda, LES.
 
Programy pro II.stupeň ZŠ a SŠ
- metodicky vycházející ze systému Čtením a psaním ke kritickému myšlení (využití odborných, uměleckých,
protichůdných textů, videí, fotografií, výstavy)
- Téma KVĚT - SVĚT cyklus programů (nemusí navazovat postupně)
1. Něžná krása květin – program vycházející z výstavy, doplněný o ekostopu dovážených květin (náš projekt
loňského roku)
2. Rozkvetlá matematika – co má společného matematika, umění a příroda (fraktály, obecné zákonitosti
přírodního růstu)
3. Barevný svět - multikulturní téma – dětství a rodičovství v různých kulturách, inspirace přirozeného rodičovství
(AP) v moudrosti přírodních národů
4. Rozkvétající město (udržitelná městská zeleň přátelská dětem? Zahraniční inspirace F.Hundertwasser,
komunitní plánování)
Metodika programů s doplňující inspirací do dalších předmětů a hodin bude zvěřejněna na www
https://kvet-svet.webnode.cz/
 
Projekt podpořen Libereckým krajem.