"Na okraji?" 12/2009 - 06/2010

07.09.2010 11:55

Náš projekt "Na okraji?" vychází z vlastní zkušenosti a obrazně také z myšlenky permakultury, že "okraje" jsou v přírodě velmi bohaté a pestrobarevné, ekosystémy se vzájemně obohacují.

 

Záměrem je přispět ke zkvalitnění služeb pro rodiny s dětmi či handicapovaným členem (rozšířením nabídky NNO i školských zařízení) využitím VPP (veřejně prospěšných prací) s využitím zkušeností mateřství, empatie a sociálního cítění. Zmapovat konkrétní potřeby a problémy rodin a pedagogů, hledat společné cesty, zprostředkovat adeptům VPP metodickou pomoc a možnosti konzultace s odborníkem s velkou zkušeností ze sociální oblasti, dle potřeb zprostředkovat školení v oblasti multikulturní výchovy.

Nabídnout zprostředkovatelskou roli ředitelům školských zařízení při vyřizování nezbytných úředních úkonů, což v jejich pracovním nasazení a širokém záběru problémů je nezbytné ke zřízení VPP. Dále dodat odvahu a metodickou pomoc začínajícím NNO, které by si do administrativní anabáze a účtování mzdových prostředků netroufly.

 

Tento projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha