"Na zelenou s rodiči" od 04/2010 do 06/2011

07.09.2010 10:15

 

Cílem projektu je hledat cesty ke zvýšení efektivnosti EVVO v předškolním věku, a to především spoluprácí, zapojením a informováním rodičovské veřejnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že tato věková skupina nemůže být jakkoliv vytrhávána z kořenů (ale i vlivu) rodiny, a že je nutné a žádoucí získat pro ekologické chování především rodiče.

 

Aktivity související s projektem:

  •  výstavky a rukodělné dílničky v MŠ, ZŠ, MC či knihovně
  •  aktivity pro rodiny s dětmi na farmě v Klokočí + veřejná slavnost Díkůvzdání za úrodu (Jablíčková slavnost)

Projekt byl podpořen Libereckým krajem