Obsah projektu + tisková zpráva č. 1

23.04.2012 09:36

 

Centrum pro rodinu M.E.D. spolupracuje na projektu občanského sdružení Prostor pro rodinu:
 
„Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“. Hlavním cílem projektu je vytvořit účinné nástroje pro slaďování rodinného a pracovního života a obeznámit zaměstnavatele v Libereckém a Jihomoravském kraji s jejich využitím při uplatňování pro rodinné politiky vůči svým zaměstnancům.
Partnery projektu jsou město Semily a Jihomoravský kraj. Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Obsah projektu
Obsahem projektu je tvorba a realizace komplexního motivačního programu pro poskytování služby péče o děti pro osoby ohrožené na trhu práce a následná realizace odborného kurzu pro získání potřebných kompetencí. Vyškolené OSVČ budou moci nabídnout své služby rodičům i zaměstnavatelům v obou krajích. Pro tyto účely budou zřízena modelová pracoviště.
Zároveň bude zrealizována osvětová motivační kampaň pro zaměstnavatele o uplatňování pro rodinné politiky v praxi, jejíž součástí bude i soutěž „Firma pro rodinu“.
Součástí projektu je také osvětová kampaň pro veřejnost, která zahrnuje putovní fotografickou výstavu a projekci filmu s ukázkami využívání služeb péče o děti u zaměstnavatelů v ČR i zahraničí.
 
Cílová skupina
Projekt je zaměřen na ženy i muže ohrožené na trhu práce – dlouhodobě nezaměstnané, vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na pracovní trh a na ženy začínají vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Cílovou skupinou jsou rovněž zaměstnavatelé.
Další informace o projektu bude možné v nejbližší době nalézt na stránkách www.prostorprorodinu.cz nebo na www.firmaprorodinu.cz které pro potřeby projektu připravujeme.
 
 
Celá tisková zpráva ke stažení zde: TZ1.pdf (261,8 kB)