Pravidelný program CPR M.E.D. - 2011

30.05.2011 14:00

Cílem projektu je nabídnout široké veřejnosti - rodičům s malými dětmi pravidelný program CPR M.E.D. v prostorách SVČDDM. Přínosem je možnost aktivnímho trávení volného času rodičů na rodičovské dovolené společně s jejich dětmi, v pestré společnosti ostatních rodičů a dětí. Centrum tak působí jako zařízení pro předcházení sociálního vyloučení rodičů malých dětí.

Velkým přínosem pro všechny je, že jsme společně s našimi návštěvníky spolutvůrci náplně programů, čímž se učíme vzájené spolupráci, tolereanci, povzbuzujeme se k aktivitě ...

 

Realizace projektu s finanční podporou Města Semily.