Prevence PPP (poruch příjmu potravy) 08/2009-06/2010

07.09.2010 11:52

 

Projekt se zaměřuje na prevenci a hledání příčin a kořenů PPP (poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie …), nesnaží se suplovat odbornou pomoc. Chce vyvolat otázky u cílových skupin tak, aby vážily“ hodnoty, klady versus ztráty, při hledání ideálů krásy.
 
 
 
 
 
Cílem projektu je:
  •  hledat společně s rodiči malých dětí způsoby, jak se utvářejí hodnoty již od narození dítěte, jaké jsou vlivy médií, vzorů,  nápodoby rodičů i okolí
  • vytvořit důvěryhodný prostor k vyjádření vlastních zkušeností, nabídka pohledu odborníků na rodinnou terapii, média, zdravý životní styl
  • rozkrýt mechanismy fungování tlaku reklamy a norem veřejného mínění a vyvolat debatu žáků nad otázkou, zda to, co je dnes normální, je přirozené
  •  otevření tématu PPP žákům ZŠ a SŠ, zprostředkování kontaktů a odkazů s bližšími informacemi o PPP a nabídkou pomoci
 

 

Projekt byl podpořen Libereckým krajem