Projekt D.O.MA - Dětství, Otcovství, MAteřství (2011)

30.05.2011 13:49

Projekt je zaměřen na podporu a posilování rodičovských kompetencí, s důrazem na individuální potřeby dětí. Prostřednictvím přednáškové činnosti, besed a prožitkových seminářů budou předány informace jak zvládat optimálně rodičovské role ve stále se měnícím společenském prostředí, jak prohloubit vztahy v rodině, předcházet sociálně patologickým jevům.

Aktivity projektu: 3 přednáškové cykly s navazujícím prožitkovým seminářem.

1. cyklus: Žena, Matka, Rodičovství

2. cyklus: Muž, Otec, Rodičovství

3. cyklus: Rodina a vztahy v ní

 

Projekt je podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2011.

 

Realizace projektu je s finanční podporou  Města Semily