Projekt" pARTner" 02/2009 - 01/2010

07.09.2010 12:07

 

Tento projekt hledá možnosti aktivní spolupráce a ovlivňování kvality školských zařízení ze strany
rodičů - tak jak to předpokládá a vítá nová školská reforma. Aktivní a informovaný rodič je
partnerem školy. Konkrétní spolupráce se všemi ZŠ ve městě - první krůčky: účast na sezónních
akcích pro rodiče (trhy, jarmarky), nutno podotknout, že i aktivní organizátoři ve školách jsou často
klienti našeho MC. Náš mobilní koutek pro děti je vítanou službou zvláště pro rodiny s dětmi.
 
 

 

 

Projekt byl podpořen Libereckým krajem