Sladíme MEDem 01/12/2010 - 30/11/2011

01.12.2010 19:36

Cílem projektu, který podpořila Nadace Via z Fondu místního rozvoje Veřejně osvětleno, je zapojit co nejširší veřejnost do tematiky a procesu schvalování a připomínkování nového územního plánu Semil,

který ve své dopravní části, dle našeho mínění, nebere ohled na rodiny s malými dětmi (těsné vedení dopravy

kolem 12 školních a předškolních zařízení z celkových 14) ani na kulturní a historické památky města (státem chráněné památky v Jílovecké ulici). Při veřejných projednáních návrhu územního plánu byla sice veřejnost vyslechnuta, nebyly však akceptovány její výhrady a připomínky. Bohužel cílová skupina, které se tento problém dotýká (rodiny s malými dětmi), se může těžko účastnit veřejného politického života (zasedání zastupitelstva, veřejná projednání).

Rodičovská veřejnost není brána jako rovnocenný partner při jednáních, proto bychom chtěli nechat vypracovat odbornou studii k dopravnímu řešení navrhovaného ÚP Semil a po jejím zhotovení iniciovat vznik komise složené se zastupitelů města a aktivní veřejnosti, která by našla vhodnější řešení dopravní situace v novém ÚP.

Samozřejmě chceme během celého projektu sledovat ochotu zastupitelů i úředníků města jednat s aktivní veřejností nebo jejími zástupci. Při řešení tohoto problému se nenacházíme na začátku, nýbrž skoro již dva roky pracujeme (vyjádření NPÚ Libereckého kraje k ÚP Semil; podání námitky proti plánované přeložce; petice proti plánované přeložce silnic II/289 a II/292, kterou podepsalo 715 občanů).

 

Další informace o projektu naleznete na https://sladimemedem.webnode.sk/